Amanat Presiden Soekarno

Samentara President Chiang Kai Shek toelis sendiri soerat hiboeran bagi Hoakiauw jang dibawa ka Indonesia oleh Doeta Istimewa Dr. Li Ti Tsun, Presiden Soekarno dengen toelisan tangan sendiri menoelis amanat di atas berhoeboeng sama kondjoeangannja Dr. Li. Amanat di atas ditoelis pada sasoedanja Presiden Soekarno dan Ambassador Li bertjakep-tjakep koerang lebih setengah djam lamanja.

6 Responses to “Amanat dari Presiden Soekarno”
 1. guest says:

  gila … dapat darimana si ini hahahahaha

 2. DeViLnoAnGeL says:

  waduh tulisan orang jaman dolo susah amat dibacanya ye…tulisan gw kalah jelek ini ama Pak Soekarno lol

 3. rbaskoro says:

  Ja, begitoelah toelisan orang djeman doeloe..
  Mahoe mentjoba?

 4. DeViLnoAnGeL says:

  hahaha….nda deh pak dah kebykan bahasa yang ga keurusan, belajar bahasa tempoe doeloe lagi mah makin pusing pala saya. hehehe..

 5. Zee says:

  Pa Karno..Beliau kabanggaan nenek moyangku, Keluargaku. dan Palawan ku!!!! Selalu hidup dalam hatiku..!!! My Inspiration…

 6. Mochamad Yunus says:

  President yang pernah ada di muka bumi ini….. manusia tidak sempurna .. ada saja kelemahannya……. saya orang yang ngefans ….. hidup Soekarno…

 7.  
Leave a Reply